Csomor Katalin festőművész

Csomor Katalin festőművész

1945-ben született Debrecenben. 1959-óta Budapesten él. A budapesti Képző- és Iparművészeti Gimnáziumban érettségizett. Mestere Miskolczi László hajdúszoboszlói származású festőművész volt. A Képzőművészeti Főiskolán Bernáth Auréltól festészetet, Barcsay Jenőtől művészeti anatómiát tanult. A diploma megszerzése után 1969-97-ig a budapesti Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában volt festőtanár. Művészetében megnyilatkozó élet- és világszemlélet személyes élményeinek művészi vetülete. Érzelmi skálája széleskörű, otthonosan mozog a témakörökben.

Fest figurális kompozíciót, aktot, tájképet, csendéletet. A meleg tónusú, harmonikus tájakba az elmosódó figurák sodró erejű lendülete visz feszültséget, melyek belső lelki tartalmak, lelki mozgalmak hordozóivá teszik a képeket. Valóság, álom, reális és megfoghatatlan ötvöződik egybe festményein. Az aktok lírai érzékkel megfestett részletek, finom és bonyolult lelki élmények visszaadására alkalmasak. A figurák nem konkrét események hordozói, hanem lelki történések, emberi megnyilvánulások kifejezői. A kompozíciók feszessége, lendülete létünk bonyolult összetettségeit, a lelkek ezernyi féle ellentétes megnyilvánulását ábrázolja. A színek erősen, tisztán szólnak, a részletek ábrázolásában gyengéden finom.

Festészete magába foglalja a táj vizuálisan érzékelhető lírai világának esztétikumát, de nem csak vizuális benyomásokat rögzít, hanem a különös és egyedi jelenségeket is észreveszi, ha szimbólumteremtő lehetőségeket rejtenek magukban. A finom líra mögött expresszív mondanivaló sejlik át. A hangsúlyozott szellemi mondanivaló mindig a színek, fény-koncentrációk, a festői, képi eszközök nyelvén szólal meg, szuggesztív erővel. Zeneszerű festészet ez. Festészetében a belső világ és a tárgyi tükröződés egységesen bontakozik ki. Célja nem a környező világ naturalista ábrázolása, számára a látvány csak motívum, eszköz, amellyel megjeleníti, közvetíti alkotói leleményét. Jellemzője a harmónia, a természet iránti fogékonyság, az emberszeretet, a nőies líraiság, a meleg, napsugaras színek imádata.A “festőművész” alkotásai is alkalmanként megtalálhatóak a pécsi apluszbgaleria.hu oldalon.melynek elérhetősége az alábbi linken megtekinthetőek.

http://apluszbgaleria.hu/

Csomor Katalin 1